page_head_bg

Aktualności

Aby sprostać potrzebom rozwoju zagranicznej działalności Henan DR International i jeszcze bardziej zwiększyć świadomość bezpieczeństwa i poziom zarządzania bezpieczeństwem wśród wszystkich pracowników, Henan DR International specjalnie zorganizowało w siedzibie głównej szkolenie w zakresie analizy i reagowania na ryzyko związane z bezpieczeństwem zagranicznym rankiem 8 marca.W szkoleniu uczestniczyli Cheng Cunpan, Zastępca Prezesa Henan DR, Zhang Junfeng, Dyrektor Zarządu Henan DR i Dyrektor Generalny Henan DR International, Ma Xiangjuan i Yan Longguang, Zastępcy Dyrektorów Generalnych Henan DR oraz pracownicy Henan DR International.Szkoleniu przewodniczył Xie Chen, zastępca dyrektora generalnego Henan DR International.

Przed szkoleniem Zhang Junfeng, dyrektor zarządu Henan DR i dyrektor generalny Henan DR International, jako pierwszy powitał przybycie pana Wang Haifeng z działu kontroli ryzyka.Pan Zhang zwrócił uwagę, że od czasu wdrożenia strategii zagranicznej przez Henan DR, Henan DR International zbudowało swoją obecność w 11 krajach i regionach, w tym w Pakistanie, Nigerii, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Fidżi, Rosji itp., i jest to szczególnie ważne coraz lepsze środki zarządzania bezpieczeństwem w różnych krajach i regionach.To szkolenie jest środkiem mającym na celu realizację Międzynarodowego Corocznego Spotkania Roboczego Zarządu Henan DR 2022.Jednocześnie mamy nadzieję, że dzięki temu szkoleniu każdy pracownik będzie mógł uczyć się i czerpać inspirację z zarządzania bezpieczeństwem, takim jak bezpieczeństwo osobiste i mienie, w instytucjach zagranicznych i projektach zagranicznych.

Szkolenie to składa się głównie z trzech aspektów: mapy ryzyka i typowych zagrożeń, zarządzania bezpieczeństwem osobistym za granicą oraz postępowania i reagowania w sytuacjach ekstremalnych za granicą.Pan Wang przekazał uczestnikom podstawową koncepcję poprawy świadomości bezpieczeństwa oraz podstawową wiedzę i umiejętności zarządzania bezpieczeństwem poprzez osobiste doświadczenia, przykłady z otoczenia, nauczanie wideo oraz komunikację i interakcję.

Yan Longguang, zastępca dyrektora generalnego Henan DR, wygłosił przemówienie podsumowujące to szkolenie: Praca w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ma tylko punkt początkowy, ale nie ma punktu końcowego.Osiągnięcie bezpieczeństwa wymaga zarówno przewidywania, jak i eliminowania zagrożeń.Pracownicy zagraniczni powinni zwiększać swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa, zwracać większą uwagę na zapobieganie ryzyku i środki zaradcze, a firma Henan DR International powinna zidentyfikować środki zaradcze przed ryzykiem podczas ekspansji globalnej oraz podjąć solidne i niezawodne środki zapobiegawcze.

Pan

Pan Wang Haifeng z Control Risks wygłaszał wykład

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa za granicą

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa za granicą

Dzięki temu szkoleniu wszyscy pracownicy lepiej rozumieją sytuację w zakresie bezpieczeństwa za granicą oraz trudności i ryzyko związane z ekspansją globalną, co nie tylko jeszcze bardziej poprawia możliwości zarządzania ryzykiem i poziom zarządzania bezpieczeństwem w Henan DR International, ale także umożliwia pracownikom zagranicznym opanowanie większej liczby umiejętności środki ostrożności, zdrowy rozsądek dotyczący przetrwania i środki reagowania na ekstremalne incydenty za granicą.Musimy zwiększać świadomość w zakresie bezpieczeństwa i rozumieć podstawową zasadę bezpieczeństwa „Najpierw życie”. Mamy też pewność siebie i determinację, aby podjąć solidne kroki w kierunku wejścia na rynek globalny.


Czas publikacji: 22 marca 2022 r